הכרזת ריבית בנק ישראל 8.7.2024 – ללא שינוי

עיקרי החלטת הריבית
1. הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%.
2. קצב התאוששות הפעילות הכלכלית התמתן ברביע השני של 2024.
3. האינפלציה והציפיות לאינפלציה לשנה מצויות בסביבת הגבול העליון של היעד (3%).
4. השקל נחלש מול הדולר והאירו בכ-1.3% מאז ההחלטה הקודמת.
5. חטיבת המחקר מעריכה כי התוצר יצמח ב-1.5% בשנת 2024 וב-4.2% בשנת 2025.
6. בשוק הדיור נמשכת העלייה במחירי הדירות ובביצועי המשכנתאות.
7. מגמות האינפלציה בעולם מצביעות על המשך התכנסות לעבר היעד, אך בקצב איטי.
8. המדיניות מתמקדת בייצוב השווקים, הפחתת אי-הוודאות, יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית.
9. תוואי הריבית העתידי ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעד, יציבות השווקים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית.
10. ההחלטה הבאה תתפרסם ב-28/08/2024.
 הנה ניתוח של הנתונים העיקריים בנקודות:
1. אינפלציה:
– האינפלציה השנתית עומדת על 2.8%
– אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה ופירות וירקות) היא 2.2%
– הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה נמצאות בגבול העליון של היעד
2. שער החליפין:
– פיחות של כ-1.3% בשקל מול הדולר והאירו מאז ההחלטה הקודמת
– תנודתיות גבוהה בשוק המט"ח
3. צמיחה כלכלית:
– תחזית צמיחה של 1.5% לשנת 2024
– תחזית צמיחה של 4.2% לשנת 2025
– תחזיות אלו נמוכות ב-1.3% במצטבר מהתחזית הקודמת
4. שוק העבודה:
– שיעור האבטלה הרחב ירד מ-4.2% באפריל ל-4.1% במאי
– שיעור המשרות הפנויות נשאר על 4.4%
– האטה בהתאוששות שוק העבודה בחודשיים האחרונים
5. שוק הדיור:
– עלייה במחירי הדירות זה חודש חמישי ברציפות
– עלייה בביצועי המשכנתאות (7.8 מיליארד ש"ח במאי)
– עלייה שנתית של 2.5%-3.7% בשכר הדירה
6. תקציב וחוב:
– תחזית גירעון של 6.6% מהתוצר ב-2024
– תחזית גירעון של 4% מהתוצר ב-2025
– יחס חוב-תוצר צפוי לעלות ל-68.5% ב-2025
7. סחר חוץ:
– ירידה ביצוא הסחורות במאי
– עלייה ביצוא השירותים וביבוא הסחורות
– גידול משמעותי ביבוא מוצרי צריכה (13%)
8. שוק ההון:
– עלייה במדדי המניות המקומיים
– ירידה קלה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות
– מרווחי אגרות החוב הקונצרניות נמוכים מרמתם ערב המלחמה
9. אשראי:
– התרחבות באשראי העסקי מתחילת 2024
– עלייה מסוימת ברמת הסיכון באשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי
10. כלכלה עולמית:
– התמתנות האינפלציה בארה"ב ובאירופה
– מגמה מעורבת בפעילות הכלכלית בגושים השונים
– עלייה קלה במחירי הנפט

רוצים לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנה שלכם?

עוד מאמרים בנושא

המדריך המקיף לתהליך לקיחת משכנתה: שאלות ותשובות עם עדי שטרן גלו את כל השלבים בתהליך לקיחת משכנתה בישראל, מאישור עקרוני

קרא עוד »

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התחלת שיחה
אנחנו זמינים
הי 👋
איך אפשר לעזור לך?